Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 31. maj 2021
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

66.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-21 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen