Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

117. Fordeling af budgetrammen for 2018 til folkeoplysende voksenundervisning

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-17 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2018 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af budgetrammen for 2018 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til §2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.

Beløbsrammen er for 2018 på 4.247.000 kr., hvorfra fratrækkes 550.000, der er reserveret til pensionisttilskud og 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten fordeles efter de samme kriterier som pensionisttilskud p.t. på 6 kr. pr. time.

 

Herudover er der afsat 500.000 kr. til lokaleudgifter.

 

Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2018.

Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt, og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:

 

Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

AOF

FOF

Herning Aftenskole

Herning Husflid

LOF Midtvest

Haderup/Karup Gospelkor

FOF Nordvestjylland

Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund

Vildbjerg Gospelkor

Hedens Husflid

 

Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:

 

Der er foretaget en gennemgang af aftenskolernes reelle lønudgifter i forbindelse med undervisningen, det tilskud, der tidligere er udbetalt samt det beløb, der evt. ikke er forbrugt i forhold til bevillingen.

Det drejer sig om aftenskoler, der kun tilbyder foredrag. Disse aftenskolers tilskud er beregnet på grundlag af aftenskolernes faktiske lønudgifter.

 

Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:

 

Folkevirke

Foreningen Norden

Herning Kirkehøjskole

Aulum Højskoleforening

Vinding-Vind Foredragsforening

 

Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling:

 

 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender arbejdsgruppens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.