Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

123. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 00.15.00-I00-1-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget