Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

118. Foreningsgodkendelse, CLUB Herningsholm

Sagsnr.: 18.15.05-Ø40-8-17 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Foreningsgodkendelse, CLUB Herningsholm

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

CLUB Herningsholm v/ fmd. Anker Søndergaard søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

CLUB Herningsholm er stiftet den 20. september 2017 og har til formål gennem forskellige sportsaktiviteter og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbygge alsidige sportslige tilbud med et fysisk og socialt sigte.

 

Klubben er åben for alle, som kan tilslutte sig foreningens formål. Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

Foreningen tegner pt. 12 aktive medlemmer heraf 2 under 25 år. Alle medlemmer er bosiddende i Herning Kommune. Foreningen arbejder på at udbrede kendskabet til foreningen og få flere til at engagere sig i klubbens virke.

 

Forvaltningen har gennemgået fremsendte vedtægter, som ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger.

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at foreningen godkendes som tilskudsberettiget forening i henhold til folkeoplysningsloven
at der bevilges et opstartstilskud på 1.700 kr. jf. gældende aktivitetstilskudsordning
at foreningen opfordres til at kontakte forvaltningen for nærmere aftale om lån af kommunale lokaler og idrætsanlæg
at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Herning Idrætsråd
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Vedtægter