Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2017
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

113. Operaen i Midten søger tilskud til operafestival for børn

114. ALPI Hallerne i Lind ansøger om tilskud til stiforbindelse

115. Indendørs Islænder Heste Festival

116. Haunstrup Lokalhistorisk Museum - Tilskud til nye aktiviteter

117. Fordeling af budgetrammen for 2018 til folkeoplysende voksenundervisning

118. Foreningsgodkendelse, CLUB Herningsholm

119. Team Teatret - Godkendelse af årsrapport 2016/2017

120. Vedtægtsændringer for Team Teatret

121. Team Teatret - Egnsteaterrefusion

122. Mødekalender 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

123. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget