Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: Jyske Sangskole, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

88. Bosnisk-Dansk Venskabsforeningen i Kibæk søger om tilskud til 25 året for de bosniske flygtninges ankomst til Åskov Kommune

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-2-18 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Bosnisk-Dansk Venskabsforeningen i Kibæk søger om tilskud til 25 året for de bosniske flygtninges ankomst til Åskov Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Bosnisk-Dansk Venskabsforening i Kibæk vil gerne markere 25 året for de bosniske flygtninges ankomst til det daværende Åskov Kommune.

Foreningen vil gerne invitere danske venner og tidligere flygtninge fra de 2 flygtningecentre, der dengang var placeret i Åskov Kommune til en kulturarrangement i Alhuset i Kibæk. Herudover inviteres der også politikere samt andre flygtningegrupper, for at vise og fortælle, hvordan integeration kan lykkes. Der forventes mellem 200 og 300 mennesker til arrangementet.

 

Der vil i løbet af aftenen være rundbordssamtale med politikere og personer, som var involveret i opstarten af venskabsforeningen. Der vil være udstilling af traditionelle ting fra Bosnien, foredrag med billeder samt servering af bosniske specialiteter fra det nationale køkken.

 

Udgifterne forventes at beløbe sig til:

 

Alhuset (strøm, stoleopsætning m.m.)  kr. 3.000

Annoncering                                     kr. 3.000

Ialt    kr. 6.000

 

Herudover vil der være udgifter til fremstilling af mad fra det bosniske køkken.

 

Der søges om et tilskud på kr. 6.000.

 

Venskabsforeningen i Kibæk modtager et årligt grund- og medlemstilskud på ca. kr. 2.500.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen af budgetmæssige årsager.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.