Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: Jyske Sangskole, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

85. Tilskud til KMF 336 - Klassisk Musikfestival 2018

Sagsnr.: 20.15.00-Ø40-1-18 Sagsbehandler: Michelle Marie Østergaard Johnsen  

Tilskud til KMF 336 - Klassisk Musikfestival 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Arbejdsgruppen bag KMF - Klassisk Musikfestival 2018 ansøger om tilskud på 100.000 kr. til gennemførsel af festivalen for 7. gang i tidsrummet 28. oktober - 11. november 2018.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag KMF 336 er et samarbejde mellem Herning og Ikast-Brande Kommuner, idet den består af repræsentanter fra de kulturelle samråd i begge kommuner.

 

Arbejdsgruppen sørger for en fælles markedsføring, ligesom den er arrangør af åbnings- og afslutningskoncerterne. Der planlægges et program for de 14 dage - 336 timer - som sikrer musikalske aktiviteter så mange stedet som muligt i de to kommuner.

 

Klassisk Musik Festival er med succes blevet afholdt i 2004, 2006, 2009, 2012, 2014 og 2016.

 

Åbningskoncerten "Wienermusik" afholdes d. 28 oktober 2018 i Herning Kongrescenter med Ensemble MidtVest og baryton Bo Skovhus, der oprindeligt stammer fra Ikast. Afslutningskoncerten afholdes d. 11 november 2018 i Herning Kongrescenter med en koncertant opførsel af opretten "Farinelli" med den unge tenor Anders Christensen i titelrollen, hvilken er tidligere sanger i Herning Kirkes Drengekor. Desuden medvirker andre lokale sangere, et stort amatørkor samt et ensemble med blandt andet pianist Ulrich Stærk og Frans Rasmussen som dirigent.

 

Økonomi

Arbejdsgruppen ansøger Kultur- og Fritidsudvalget om 100.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne samt den fælles markedsføring.

 

Budgettet for KMF 336 2018 er på 750.000 kr. Til sammenligning var det i 2016 på 872.000 kr., hvor Herning Kommune bevilligede 75.000 kr. Regnskabet for KMF 336 2016 resulterede i et underskud på 65.863 kr., der blev dækket af KMFs egenkapital.

 

Til gennemførelse af KMF 336 2018 bidrager Kulturelt Samråd Herning med 100.000 kr. af egne midler, og Kulturelt Samråd Ikast-Brande bidrager med 25.000 kr. Desuden er der udarbejdet en ansøgning til Ikast-Brande Kommune, der tidligere har givet et fast tilskud på 50.000 kr. Derudover bidrager Herning Kommune med midler fra Overgansordningen fra Ringkjøbing Amts kulturstøtte på 113.480 kr.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 75.000 kr. til gennemførelse af åbnings- og afslutningskoncerterne og den fælles markedsføring
at tilskuddes finansieres af SO15, Kultur, Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb, hvor der pr. 19 april 2018 resterer 509.002 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at Ikast-Brande Kommune fortsat bidrager

og der optages drøftelser om den fremtidige finansiering.