Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: Jyske Sangskole, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

80. Operaen i Midten - Årsregnskab 2017

Sagsnr.: 20.01.02-S55-1-16 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsregnskab 2017 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsregnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 23. april 2018. Holstebro Kommune er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten.

 

Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner; Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.

 

Årsregnskabet for 2017 udviser et underskud på 529.039 kr., som imidlertid er kalkuleret og godkendt af bestyrelsen. Egenkapitalen er herefter positiv med 153.272 kr.

Teatret arbejder med budgetterede over- og underskud inden for rammerne af egnsteateraftalerne med henblik på at bevare størst mulig kunstnerisk fleksibilitet i forhold til nye produktioner m.v.

 

I 2017 er egenproduktionen "Er Gud hjemme" genopført vist 22 gange for 2.600 publikummer i hjemstedskommunerne, ligesom den var på turné i hele landet på grund af stor efterspørgsel efter forrige sæson. Ydermere blev nyproduktionen "Snehvide", som er skabt i samarbejde med Den Jyske Sangskole og Balletskolen i Holstebro, vist 7 gange for 1.600 publikummer.

 

Teatret har i Aarhus 2017 regi arbejdet sammen med Den Jyske Opera om Grow up!, som er en operafestival for børn og unge. Derudover har teatret bl.a. arbejdet med Musikdramatisk Talentskole og medvirket i kulturaftaleprojektet Kulturspirerne og Kultursamarbejdets festival Off Road.

 

Den eksterne revision har ikke givet anledning til forbehold.

 

Tilskuddet fra Herning Kommune på 923.000 kr. i 2017 er korrekt medtaget i regnskabet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2017 for Operaen i Midten tages til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Årsregnskab 2017