Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: Jyske Sangskole, Nørregade 7, Herning

Dagsordenpunkter

92. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget