Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

124. Foreningsgodkendelse, Budokan Hammerum

125. Ansøgning om tilskud til kabelbane til vandski og wakeboard

126. Åskov Golfklub søger om ekstraordinært tilskud til renovering af ejendom

127. Herning Gymnasium - Ansøgning om tilskud til udskiftning af halgulv i Gymnasiehallen

128. Ændring af idrættens aktivitetstilskudsordning

129. Forskningsprojekt Fremtidens Idrætsfaciliteter, fase 2, krav til kommunen

130. Frigivelse af anlægsbevilling af Fase 1 - Projekt Ny Holing

131. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - drift og anlæg

132. Orientering til Kultur og Fritidsudvalget