Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 24. oktober 2016
Mødested: HEART, Birk

Dagsordenpunkter

127. Herning Gymnasium - Ansøgning om tilskud til udskiftning af halgulv i Gymnasiehallen

Sagsnr.: 04.04.00-G01-6-16 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Herning Gymnasium - Ansøgning om tilskud til udskiftning af halgulv i Gymnasiehallen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Gyldenlev Andersen

Sagsresume

Herning Gymnasium ansøger om tilskud på 214.600 kr. til udskiftning af halgulvet i Gymnasiehallen.

Sagsfremstilling

Da det nuværende sportsparketgulv i gymnasiehallen fra 1984 er nedslidt og trænger til udskiftning, er der fremsendt ansøgning om tilskud i henhold til driftsaftalen af d. 26. november 2007. Heri fremgår det, at kommune årligt betaler 40 % af driftsudgifterne vedr. Gymnasiehallen.

 

Der er blevet set på flere forskellige gulvtyper og opbygninger. Her er man kommet frem til, at den optimale løsning er gulvbelægningstypen Taraflex Recreation 60 fra Unisport - samme gulvtype som den der er valgt til de nye haller i Holing.

 

Begrundelsen for valget af dette gulv er, at man anvender det eksisterende gulv som undergulv, herpå udlægges en 16 mm gulvspåndplade som fuldlimes en 6 mm sportsvinyl.

Både prismæssigt og tidsmæssigt er det vurderet, som den optimale måde at udskifte gulvet på.

 

Den samlede pris for udskiftningen er på 536.500 kr., og arbejdet forventes udført i december 2016.

Økonomi

Herning Kommunes andel af den samlede udgift bliver 214.600 kr. svarende til 40 %.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 214.600 kr. til udskiftning af gulv i Herning Gymnasiehal.
at tilskuddet på 214.600 kr. finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, halkontoen, hvor der er et restbudget på 578.000 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt