Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: Herning Atletikstadion, via Nørholmvej,

Dagsordenpunkter

142. Herning Hawks og Herning KFUM Fodbold søger om tilskud til lysanlæg og skur

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-7-18 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning Hawks og Herning KFUM Fodbold søger om tilskud til lysanlæg og skur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Hawks og Herning KFUM søger om tilskud til opgradering af eksisterende lysanlæg på baneanlæg samt etablering af et nyt skur.

Sagsfremstilling

Herning Hawks og Herning KFUM Fodbold benytter kommunalt baneanlæg ved Herning KFUM Idrætscenter på H.P. Hansensvej i Herning. Der er aktivitet på banerne fra mandag til torsdag i tidsrummet 17-21.30. Hertil kommer kampe de fleste fredage i samme tidsrum samt kampe mm. i weekenden.

 

De 2 klubber har et stort ønske om øget anvendelighed/forlænget brugstid i vinterhalvåret og forbedrede træningsmuligheder for de mange brugere af idrætsanlægget. Der er derfor ønske om opsætning af yderligere lys på anlægget.

 

Budgetterede udgifter til opgradering af lysanlæg udgør jf. indhentet tilbud 133.500 kr. incl. moms.

 

Herning Hawks opbevarer i dag træningsredskaber i aflåst lokale samt 600 kg tunge slæder i kuglegården ved Herning Atletikstadion. Klubben har et stort ønske om at få etableret et skur i tilknytning til deres træningsbaner, så der ikke skal slæbes tungt træningsmateriel 500 meter frem og tilbage hver gang.

 

Budgetterede udgifter til etablering af skur udgør jf. indhentet tilbud ca. 125.000 kr. incl. moms. Klubben bidrager herudover med værdi af eget arbejde svarende til ca. 50.000 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning Hawks jf. seneste indberetning tegner 73 medlemmer, heraf 51 under 25 år.

 

Herning Hawks formueforhold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat 4.432 kr.
 • Egenkapital 71.054 kr.
 • Likvid Kapital 73.704 kr.

 

Forvaltningen oplyser, at Herning KFUM jf. seneste indberetning tegner 290 medlemmer, heraf 200 under 25 år.

 

Formueforhold KFUM Fodbold jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat: 29.295 kr.
 • Egenkapital: 53.124 kr.
 • Likvid kapital: 12.523 kr. 

 

Formueforhold KFUM Idrætscenter jf. regnskab 2017:

 

 • Årets resultat: 68.876 kr.
 • Egenkapital: 569.635 kr.
 • Likvid kapital: 384.001 kr. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på hhv. 133.500 kr. til opgradering af lysanlæg
at der bevilges et tilskud på 125.000 kr. til etablering af nyt skur
at udgifter til lysanlæg og skur afholdes under Serviceområde 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06 , Særligt lokaletilskud.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Vedr. skur, undersøger forvaltningen om der findes alternative muligheder.

Bilag

 • Seneste regnskab Herning Hawks
 • Seneste regnskab KFUM Fodbold
 • Seneste regnskab KFUM Idrætscenter