Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17 - Tillægsdagsorden

Dagsordenpunkter

64. Forlængelse af Lejeaftale med Midtjydsk Skole- og Kulturfond - Angligården