Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

48. Huset No7 - frigivelse af midler til rådgivning vedr. ombygning

Sagsnr.: 20.11.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Huset No7 - frigivelse af midler til rådgivning vedr. ombygning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup, Claus Pedersen

Sagsresume

I forbindelse med ombygningen af Huset No7, Nørregade 7, søges om frigivelse af midler til rådgivning, herunder arkitektbistad og projektering af ombygningen.

Sagsfremstilling

Jf. investeringsoversigten er der afsat midler til ombygning af det tidligere Kulturellen, Nørregade 7, nu Huset No7.

Processen med udarbejdelse af rumprogram og identifikation af fremtidige behov er i gang, og næste step er aftale med rådgiver med henblik på kvalificering, skitsering og projektering af ombygningen.

 

Ombygningen foretages i overensstemmelse med virksomhedsgrundlaget for Huset No7, som det er vedtaget på KFU dec. 2013.

 

De afsatte midler skal anvendes til ombygning af Huset No7, herunder etablering af øvelokaler.

 

Der fremsendes på et senere tidspunkt frigivelsessag vedr. resten af midlerne. Der vil så foreligge licitationsprogram, budget og tidsplan for ombygningen.

Byggeperioden planlægges at pågå i efteråret i indeværende år.

 

Ombygningen koordineres med renovering af gårdrummet i Nørregade 7.

Økonomi

Der er i alt afsat 1.977.000 kr. i 2014 i investeringsoversigten, stednr. 364094.

I forbindelse med igangsættelse af skitseprojekt, projektering og udbudsproces ønskes frigivet 200.000 kr., svarende til godt 10 % af det afsatte beløb.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling i 2014 til serviceområde 15, Kultur, stednr. 364094 på 200.000 kr. vedr. projekteringsudgifter i forbindelse med ombygningen af  Huset No7 (tidl. Kulturellen), Nørregade 7, hvorefter der resterer 1.777.000 kr. til resterende udgifter ved ombygningen.

 

at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 1.977.000 afsat i 2014 på serviceområde 15, Kultur, samme stednr.til ombygning af Huset No7 (tidl. Kulturellen), herunder etablering af øvelokaler.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstilling tiltrådt.