Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

59. Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2014

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-5-14 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
      X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Efter sidste års gadeteaterfestival har arrangøren Dan Size igen henvendt sig til Kulturelt Samråd, Herning Teater, Team Teatret og Herning Kommune for at gentage succesen - Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2014.

Sagsfremstilling

Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2014 vil igen i år besøge 16 kommuner rundt om i landet og tilbyde gadeteaterfestival i høj international kvalitet midt i Herning.

 

Festival programmet indeholder 12 forestillinger, som alle bliver afviklet i Herning torsdag den 21/8 og fredag den 22/8. Forvaltningen ønsker at konceptet gøres til en årlig tilbagevende begivenhed hvor Herning Kommunes borgere har mulighed for at opleve topunderholding i centrum af Herning, uanset om de bare er forbipasserende eller har planlagt, at se de forskellige forstillinger.

 

Bag arrangementet står Dan Size Productions, som varetager hotelbooking, transport, logistik, teknik, landsdækkende markedsføring, materiale til lokalmarkedsføring mm.

Herning Kommune og Team Teatret bidrager med udvælges af spillesteder og teknisk assistance.

 

Forvaltningen vurderer, at festivalen vil understøtte de strategiske målsætninger om mere liv i midtbyen.

Ambitionen er at gøre gågademiljøet et levende sted, hvor man bl.a. uventet kan møde kulturelle oplevelser af højkvalitet.

Økonomi

Herning Kommune har fået tilbudt årets forestilling til kr. 200.000,- . Da alle forestillingerne er omfattet af den statslige refusionsordning, vil den endelige udgift efter refusion beløbe sig til kr. 100.000,-

Team Teatret, Herning Teater og Kulturelt Samråd har alle tilbudt, at være bidragsyder med kr. 16.667,- hver. Derfor ansøges Kultur- og Fritidsudvalget om at dække den resterende andel af festivalen på kr. 50.000,-. Samt kr. 20.000,- til yderlige lokal markedsføring. Derudover tages der initativ til, at Herning City og Visit Herning deltager aktivt i den lokale markedsføring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevillges kr. 50.000,- til gennemførelsen af Danmarks Internationale Gadeteater Festival 2014 i Herning

 

at der bevilliges kr. 20.000,- til lokal markedsføring.

 

at beløbene finanseres af Kulturudvalgets rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 24. marts restere kr. 387.287,-.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstilling tiltrådt.