Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

56. Vestjysk Fortællespor søger om tilskud til Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg

Sagsnr.: 20.15.00-Ø00-2-14 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Vestjysk Fortællespor søger om tilskud til Fortællefestival Vestjylland på Nørre Vosborg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vestjysk Fortællespor fremsender 25. marts 2014 ansøgning om tilskud på 10.000 kr. til Fortællefestival Vestjylland 2014, som afholdes på Nørre Vosborg i Holstebro Kommune.

Sagsfremstilling

Vestjysk Fortællespor ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til afholdelse af Fortællefestival Vestjylland fra 13.-14. september 2014 på Nørre Vosborg.

 

Formålet med festivalen er dels at skabe en scene, hvor publikum kan møde fortællere og fortælling, men også at styrke og udvikle fortællemiljøet og mulighederne for fortællere i Vestjylland.
Festivalen blev første gang afholdt i 2006 med Holstebro Kommune som tilskudsyder. I 2013 udvidede man kommunekredsen med Ringkøbing-Skjern Kommune.
Der deltager hvert år ca. 40 fortællere og 400-600 publikummer i løbet af weekenden.

Titlen på dette års festival er "Noget gammelt, noget nyt, noget lån og noget blåt...", og den overskrift skal favne mangfoldigheden i festivalens tradition og den udvikling, der for eksempel sker, når man giber fat i fortiden og fornyer gamle fortællinger.

Festivalens program er sammensat af både amatører og professionelle fortællere, og i 2014 vil man fra arrangørernes side gerne gøre en indsats for at få den internationale dimention med.

 

Forvaltningen har forespurgt på, hvilket udbytte Herning Kommune ville få ved at yde tilskud til fortællefestivalen. Ansøger nævner Evald Tang Kristensen fra Hernings store betydning for hedens folkemindesamling og fortælletradition, den korte afstand fra Herning til Nørre Vosborg, samt et fortællearrangement afholdt i Herning tidligere på året (støttet af Kulturelt Samråd Herning).

 

Forvaltningen vurderer, at den reelle værdi for Herning Kommune ved at støtte Fortællefestival Vestjylland vil være ringe.  

Økonomi

Det fremsendte budget viser udgifter for ialt 155.000 kr. Udgifterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem honorar, kunstnerisk ledelse, overnatning og forplejning, transport og markedsføring. Dertil kommer midre poster til vinterseminar og diverse.

På indtægtssiden udgør billetsalget 20.000 kr. netto, Nørre Vosborgs andel 50.000 kr., mens kommuner bidrager med 40.000 kr. og øvrige fonde med 45.000 kr.

 

På forespørgsel har arrangørerne angivet at søge flg. hos kommunerne: Holstebro Kommune 40.000 kr., Ringkøbing/Skjern og Herning Kommuner 10.000 kr. hver, og Struer og Lemvig Kommuner 5.000 kr. hver.

I 2013 gav Holstebro og Ringkøbing/Skjern Kommuner hver 15.000 kr., mens Holstebro før 2013 var ene kommune om at støtte festivalen økonomisk.

I det fremsendte budget er den kommunale støtte angivet til ialt 40.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag til Vestjyske Fortællespor af budgetmæssige årsager.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning Herning 2014 - Fortællefestival Vestjylland