Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

54. Herning Kirkes Drengekor søger om tilskud til korrejse til Australien

Sagsnr.: 20.03.02-Ø00-2-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Kirkes Drengekor søger om tilskud til korrejse til Australien

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kirkes Drengekor v/Karen Bunk fremsender 10. marts ansøgning om tilskud på 25.000 kr. til korets tur til Australien i efteråret 2014.

Sagsfremstilling

Herning Kirkes Drengekor drager hvert år ud i verden med deres sang, og i 2014 planlægges en længere korrejse til Australien fra d. 6. - 19. oktober.

Formålet med turen er at præsentere dansk korsang på et højt niveau på den internationale scene, men naturligvis også at give korsangerne store musikalske oplevelser, kulturel udveksling (herunder privat indkvartering) og almen kulturel dannende oplevelser.

I løbet af rejsen skal Herning Kirkes Drengekor synge i Operahuset i Sydney, St. Andrews Cathedral, Sydney (samarbejde med denne kirkes kor, fællesprøver mv.), Den Danske Kirke i Sydney, St. Pauls Cathedral, Melbourne (klassisk musikfestival) og Town Hall, Adelaide.

Deltagerne vil også blive præsenteret for sightseeing i Sydney, Melbourne og Adelaide, Blue Mountains osv.  

 

Herning Kirkes Drengekor søger KFU om 25.000 kr. i tilskud til korrejsen til Australien.
Normal praksis ved korrejser er at yde et tilskud på 200 kr. per aktiv deltager. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde 14. marts 2011, at der ved oversøiske korrejser gives mulighed for at tilskud på 2 x 200 kr. per aktiv deltager. Forvaltningen anbefaler, at der ydes et tilskud på 2 x 200 kr. per deltager, og da der er 46 aktive deltagere, giver det et samlet tilskud på 18.400 kr.

Korrejsen har et budget, som viser udgifter for 1.013.000 kr. De væsentligste poster er fly+hotel 778.400 kr., forplejning 118.000 kr., mens der også er udgifter til forsikringer, leje af koncertsale og entré til aktiviteter.
På indtægtssiden er den væsentligste post deltagerbetaling 322.000 kr, men der er også indtægter ved billetsalg, cd-salg, cykelløb, pengeskabende aktivitet, vinsalg og

salg af gavekort. Ved fremsendelse af budget mangler der finansiering for 476.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 18.400 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. april resterer 387.287 kr.

 

at midlerne kan udbetales, når der er sikkerhed for rejsens gennemførelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

  • ansøgning kommune - DJS
  • Kopi af Budget Au 2014