Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. april 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

53. Team Herning cykelhold

Sagsnr.: 18.16.00-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Team Herning cykelhold

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Initiativgruppen bag Team Herning og Rotary klubberne i Herning v/ Carsten Byrjalsen og Søren Daniel Kristensen søger om tilskud og samarbejde i forbindelse med etablering af cykelprojekt, som har til formål at hjælpe unge med særlige behov på vej til en sundere livsstil mv. Projektet er i samarbejde mellem Kultur- og Fritidudsvalget og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Team Herning har til formål at hjælpe unge med særlige behov (fx. overvægt, isolation, utilstrækkelig voksenstøtte mv.) til en fremtid præget af fællesskab, trivsel og sundhed.

 

Som et led i denne indsats oprettes et cykelhold bestående af en ungdomsgruppe på 15 skoleelever i alderen 13-16 år fra Herning Kommunes skoler og 60 voksne rekrutteret fra det lokale erhvervsliv. Cykelholdet skal gennemføre en cykeltur fra Herning til Paris første gang i 2015, herefter hvert andet år med nye unge deltagere.

 

Året forud for turen forberedes de unge gennem træning  2-3 gange om ugen og gennem løbende arbejde mod en sundere livsstil. De unge lærer at sætte sig mål og nå dem via gennemførelse af cykelturen til Paris.

 

Gennem deltagelse i projektet får de unge et voksennetværk og lærer at fungere i et ungdomsnetværk. De får hjælp og støtte til særlige behov og til at blive bedre rustet til at klare fremtiden med uddannelse, job og et aktivt fritidsliv.


Udgifter i forbindelse med de unges tur til Paris udgør anslået 20.000 kr. pr. barn svarende til i alt 300.000 kr.
  

Team Herning har som mål at indsamle 500.000 kr., som bl.a. forventes indsamlet gennem en række forskellige initiativer, herunder salg af rekamer på cykeltøj mv.


De indsamlede midler anvendes til arbejdet med hele den gruppe unge i Herning Kommune, som har et lignende behov for støtte.

 

Initiativgruppen og Rotary klubberne søger Herning Kommune om hjælp til at udpege 15 unge med særlige behov gennem indgåelse i et fælles samarbejde og profilering af indsatsen. Endvidere søges der om et tilskud på 200.000 kr. til medfinansiering af de unges deltagelse i projektet (indkøb af cykler, hjelme, tøj, sko, overnatning mv. De voksne betaler selv for deltagelse i projektet).

 

Forvaltningen oplyser, at der har været en fælles tværgående dialog om projektet, som forslås indgået som et fælles projekt mellem Forebyggelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget finansieret med 50.000 kr. i 2 år fra hvert udvalg. 

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 50.000 kr. i hhv. 2014 og 2015 med en forventning om, at Forebyggelsesudvalget bevilger tilsvarende

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07, Fælles Formål

 

at Herning Kommune er behjælpelig med at udpege 15 unge med særlige behov
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstilling tiltrådt.