Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

3. Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-18 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus

Sagsresume

Byrådets arbejdsgrundlag vedr. Kultur- og Fritid gennemgåes.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget arbejdsgrundlag for 218-2021.

 

Afsnit om Kultur- og Fritid gennemgåes.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at drøftelsen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

  • Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021 med markeringer
  • NOTAT Byrådet d. 9. januer 2018