Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 22. januar 2018
Mødested: A2.01

Dagsordenpunkter

5. Mødekalender 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 00.01.00-G01-34-17 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Mødekalender 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet har fastlagt sine møder for 2018

Økonomi

Forvaltningen gør opmærksom på, at møderne skal fastsættes i forhold til budgetopfølgninger, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet m.v..

 

Møderne fastsættes primært til mandage kl. 8.30 til kl. 12.00. 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at mødekalenderen godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forslag til kalender 2018 for Kultur- og Fritidsudvalget