Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

59. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2013-2016

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2013-2016

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Rasmus M. Cassøe, Helle Rasmussen, Pia Worm

Sagsresume

Budgetforslag 2013-2016 for Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Fremlæggelse af forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2013-2016 på serviceområderne 11 (Idræt og Fritid), 14 (Biblioteker) og 15 (Kultur).
 
Budgetforslaget skal fremsendes til Koncern Økonomi senest den 15. juni 2012 til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.):

[image]
 
Budgetrammerne er udarbejdet på baggrund af budget 2012 korrigeret for engangsudgifter og byrådsbeslutninger, der har økonomisk påvirkning af budgetterne i budgetperioden.
 
Budgetforslaget indeholder:

 • Kommentarer til budgetforslaget med en oversigt over forhold, som ikke er indarbejdet i budgetforslaget

 • Indsatsområder med tilhørende mål

 • Driftsbemærkninger

 • Takstoversigt

 • Ændringsskemaer

 
Budgetmaterialet tager udgangspunkt i de økonomiske rammer, som blev fremlagt på Byrådets budgetkonference den 23. april 2012 - eventuelle ændringer/udmeldinger fra Økonomiudvalget i forlængelse heraf, vil blive fremlagt på KFU-mødet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender det samlede budgetforslag for serviceområderne 11, 14 og 15 indeholdende indsatsområder med tilhørende mål, driftsbemærkninger, takstoversigt, ændringsskema og bilag med kommentarer til budgetforslaget.

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Mål for KFU budget 2013 - SO 14
 • Mål for KFU budget 2013 - SO 11
 • Mål for KFU budget 2013 - SO 15
 • Driftsbemærkninger - SO 14 Bibliotek
 • Driftsbemærkninger - SO 11 Idræt og Fritid
 • Driftsbemærkninger - SO 15 Kultur
 • Takstoversigt SO 11 Idræt og Fritid
 • Takstoversigt SO 11 (svømmehallen)
 • Takstoversigt SO14 Biblioteker
 • Takstoversigt - SO 15 Kultur
 • Ændringsskema SO15
 • Ændringsskema SO14
 • Kommentar til budgetforslag 2013-2016
 • Ændringsskema SO 11