Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

68. Sunds Foreningsfitness søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-3-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Sunds Foreningsfitness søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds Forenings Fitness v/ Ruth Siggaard søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Sunds Forenings Fitness er en nystartet forening (etableret den 12. marts 2012) og har til huse i Sunds Hallen.

 

Foreningen er etableret som følge af den igangværende haludvidelse med bl.a. nye fitness-faciliteter.

 

Foreningens formål er at tilbyde de enkelte medlemmer et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme. Foreningen ønsker gennem træning og andre kulturelle aktiviteter at styrke sundhed, trivsel og fællesskab blandt foreningens medlemmer.

 

Foreningen forventer i løbet af det første år at tegne 200 medlemmer i alderen 15 til 80+. Medlemstallet forventes i løbet af de følgende år at stige til op mod 500 medlemmer.

 

Der betales et årligt kontingent på 1.800 kr.

 

Foreníngen søger om godkendelse som tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven.

 

Det bemærkes at der ikke forventes ansøgning om lokaletilskud.

 

Forvaltningen har gennemgået foreningens vedtægter, som har givet anledning til følgende bemærkninger:

 

  • §  8: Formand og kasserer bør ikke være på valg samme år

  • §11: Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved offentligt opslag el. annoncering

  • §12: Større låneoptagelse, en generalforsamlingsbeslutning

  • §14: Vedtægtsændring kan ske på enhver generalforsamling

  • §15: Opløsningsparagraf, udbydes ift. kvalificeret flertal

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Sunds Forenings Fitness godkendes som en tilskudsberettiget forening iht. folkeoplysningsloven med de af forvaltningen fremførte bemærkninger
at der ydes et årligt aktivitetstilskud jf. gældende aktivitetstilskudsordning for området
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 370-01-309-07
at foreningen opfordres til at søge om optagelse under Idrætsrådet i Herning Kommune
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • vedtægter sunds foreningsfitness