Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

73. Snejbjerg SG&I søger om tilskud til udvidelse af petanque baner

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Snejbjerg SG&I søger om tilskud til udvidelse af petanque baner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Snejbjerg SG&I v/fmd. Jørgen Rasmussen og Snejbjerg Seniorsport v/ fmd. Jens Fløe søger om tilskud til udvielse af petanque baner i Snejbjerg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Snejbjerg ny skole og udvidelse af Snejbjerg Hallen skal klubbens nuværende baner flyttes og reetableres, hvilket der også er taget højde for i projektet såvel planlægnings- som budgetmæssigt.

 

Petanque klubben ønsker imidlertid en udvidelse af anlægget til dobbeltstørrelse set i lyset af en stigende medlemstilgang (pt. 28 medlemmer), krav til banestørrelse og dermed mulighed for at afholde stævner.

 

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter ifm. anlæggelse/ udvidelse af baneanlægget anslået 40.000 kr. Klubben har selv mulighed for at bidrage med 10.000 kr., hvorfor Herning Kommune søges om et tilskud på 30.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter
at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.