Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: Nordvest Hallen, Gilmosevej 18, Herning

Dagsordenpunkter

14. Søby Brunkulsleje - Udvidelse af butik og billetsalg

Sagsnr.: 19.03.00-Ø00-1-17 Sagsbehandler: Kristina Lundsgaard Gaardsted  

Søby Brunkulsleje - Udvidelse af butik og billetsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Søby Brunkulsmuseum fremsender ansøgning om tilskud til udvidelse af butik og billetsalg.

Sagsfremstilling

Søby Brunkulsmuseum er i fremdrift blandt andet med Grovsmedjen, der blev indviet i 2016, som seneste skud på stammen.

 

Besøgstallet er steget jævnt over de seneste år og i 2016 nåede Søby Brunkulsmuseum et besøgstal over 15.000, på trods af en ændring i billetprisen fra 35 til 40 kr. Stigningen i besøgtallet har givet øgede indtægter, men også trængsel i butikken og billetsalget.

 

Søby Brunkulsmuseum ønsker derfor at udvide butik og billetsalg fra 50 til 84 kvm. Udvidelsen gør plads til en fordobling af butiksarealet, samt et manglet kontor og arkiv med brandsikre skabe til værdifulde arkivaler.

Økonomi

Udvidelsen af butik og billetsalg på 34 kvm koster 250.000 kr.

Der er givet tilsagn om støtte fra Ikast-Brande Kommune på 20.000 kr. Fonde og firmaer har indtil videre ikke givet tilsagn om støtte.

 

Museets formueforhold:

 

  • Årets resultat for 2015: 197.724 kr.
  • Egenkapital: 2.280.131 kr.
  • Likvide beholdninger: 1.096.375 kr.

 

Herning Kommune yder et årligt driftstilskud til Søby Brunkulsmuseum på 40.600 kr. (2017)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 40.000 kr. til udvidelse af butik og billetsalg, som finansieres af SO15, Kultur, Kulturudvalgets rådighedsbeløb, konto 364-02-112-01, hvor der pr. 3. februar 2017 resterer 656.714 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt med tilskud på kr. 50.000.

Tilskuddet gives under forudsætning af at projektet godkendes af Herning Kommune.

Bilag

  • Ansøgning - kiosk