Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: Nordvest Hallen, Gilmosevej 18, Herning

Dagsordenpunkter

13. Aulum Dyrskue søger om forlængelse af kontrakt til det årlige dyrskue

Sagsnr.: 20.13.00-P27-169-11 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Aulum Dyrskue søger om forlængelse af kontrakt til det årlige dyrskue

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aulum Dyrskue søger om forlængelse af kontrakt vedr. tilskud til det årlige dyrskue.

Sagsfremstilling

Heden og Fjorden har afholdt dyrskue i Aulum i mere end 100 år, men trak sig fra opgaven i 2014. Lokale ildsjæle dannede den frivillige forening "Aulum Dyrskue" og har stået for arrangementet de sidste 3 år.

 

Dyrskuet trækker hvert år ca. 2.000 - 2.500 besøgende. I 2016 var der 220 udstillere med 180 heste og kreaturer, herudover udstilling af maskiner, fødevarer, kræmmere m.m. Af de 220 udstillere var de 29 udstillere på børnedyrskuet.

 

Overskuddet har i 2014 været på omkring 30.000 kr., i 2015 ca. 70.000 kr. og i 2016 ca. 28.000 kr.

 

Det lave overskud i 2016 skyldes, at Heden og Fjorden indtil 2015 har ydet et sponsorat på 50.000 kr., men fra 2016 blev det nedsat til 10.000 kr.

 

Herudover ydes der en stor indsats fra frivillige og bestyrelsen, samt fra det lokale erhvervsliv.

 

Ca. 30% af dyrskuets indtægter kommer fra entreindtægter, ca. 30% fra salg af stadepladser og tilmeldingsgebyrer og ca. 40% fra sponsorater fra lokale erhvervsdrivende.

 

Herning Kommune - Drift står for den praktiske hjælp med hensyn til klargøring af pladsen, opstilling og nedtagning af toiletter samt rengøring efter arrangementet. Til dette har Herning Kommune bevilget et tilskud på max. 75.000 kr. pr. år.

 

Bestyrelsen for Aulum dyrskue søger om forlængelse af den hidtidige aftale for en ny 5-årig periode, gerne med en forhøjelse til max. 100.000 kr.

Forhøjelsen skyldes ændrede parkeringsforhold, hvilket kræver nye skilte og nyt afspærringsmateriel.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at kontrakten med Aulum Dyrskue forlænges for en ny 3-årig periode.
at Herning Kommune yder et tilskud på max. 75.000 kr. pr. år, som finansieres fra kontor 364 02 191 05 til formålet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Regnskab 2016
  • Bemærkning til regnskab 2016
  • Aulum Dyrskue