Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

1. Valg af udvalgets formand og næstformand

2. Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2014

3. Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget

4. Deltagelse i bestyrelsen i Biblioteks- og Kulturforeningen i region Midtjylland

5. Orientering vedr. projekt Crowdfunding & Communities – medskabere og amatørfundraisere

6. Kulturbus - Pilotprojekt fra HEART

7. Kulturfabrikken søger om tilskud til "Flytbart Galleri"

8. Frigivelse af anlægsbevilling til øvecontainere

9. Ansøgning om tilskud til udskiftning af lys i Herning Ridehal

10. Ansøgning om tilskud til Teatermaraton 2014

11. Byrådets Hæderspris 2013

12. Byrådets Idrætslederpris 2014

13. Orientering til Kultur- og Fritidsudvalget