Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

7. Kulturfabrikken søger om tilskud til "Flytbart Galleri"

Sagsnr.: 20.00.00-Ø00-4-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Kulturfabrikken søger om tilskud til "Flytbart Galleri"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kulturfabrikken ved Allan Guldborg fremsender 19. december ansøgning om tilskud til "Flytbart Galleri" i skatehallerne.

Sagsfremstilling

Kulturfabrikken søger om tilskud på 10.000 kr. til "Flytbart Galleri", herunder workshop for og med street art kunstnere fra hele landet i forbindelse med åbningen.

 

Formålet med tiltaget er at skabe et forum, hvor kunstnere (især inden for street art) får mulighed for at præsentere deres værker, mødes, udveksle idéer og udvikle deres kunst.

Hensigten er at kunsten roterer i hallerne på Kulturfabrikken, således at der hele tiden kommer nyt til, ændres i det eksisterende og er grobund for udvikling og inspiration i miljøet.

For at skabe opmærksomhed om muligheden og få sat godt gang i tiltaget, ønsker Kulturfabrikken at afholde en workshop for kunstnere fra hele landet. Det tænkes, at den afholdes i forbindelse med åbningen.

 

Forvaltningen vurderer, at et rum for street kunst vil være gavnligt for det kreative ungemiljø, samt give mulighed for at dyrke nationale og internationale street art netværk og samarbejdsmuligheder.

Økonomi

Kulturfabrikken søger om tilskud på 10.000 kr. udelukkende til materialer i forbindelse med workshoppen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. januar resterer 599.145 kr.
at midlerne kan udbetales, når der er sikkerhed for, at workshoppen afholdes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning


Bilag

  • Flytbart galleri