Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

3. Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 00.22.04-A26-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Introduktion til Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kultur- og Fritidsudvalgets virke i perioden 2014-2017

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget skal for perioden 2014-2017 aftale den fremtidig praksis for dagsorden og bilag.

Udvalget drøfter brug af elektroniske dagsordner og bilag i størst mulig omfang.

 

Kultur og Fritidsafdelingen og samrådsstrukturen i Herning Kommune introduceres på dette møde. 

På møderne henholdsvis i februar, marts og april introduceres Serviceområdene 11 Idræt- og Fritid,14 Bibliotekerne og 15 Kultur.

 

Udvalget orieteres om igangværende sager:

  • Timeline

  • Fodboldgolf

  • Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt

  • Museum Midtjylland

  • Herning Svømmehal

  • Nørregade 7

  • Fastforward/Fritidspas

  • Haludvidelser: Sdr. Felding, Lind, Aulum, Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Feldborg BMX

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget drøfter den fremtidige praksis.

 

at udvalget tager orienteringen om igangværende sager til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning