Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

5. Orientering vedr. projekt Crowdfunding & Communities – medskabere og amatørfundraisere

Sagsnr.: 21.00.00-I00-1-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Orientering vedr. projekt Crowdfunding & Communities – medskabere og amatørfundraisere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lise Nørskov-Thomsen

Sagsresume

Nyt bibliotekstilbud gør det muligt for lokale kulturildsjæle at få realiseret deres arrangementsidé. Det sker via hjemmesiden www.folkevent.nu, hvor man kan søge finansiering, hjælp til realisering af arrangement, lokaler og markedsføring. Hjemmesiden administreres – og projektet ledes – af Herning Bibliotekerne.

Sagsfremstilling

Med støtte fra Kulturstyrelsen har bibliotekerne i Aarhus, Herning, Aalborg og Hjørring udviklet hjemmesiden www.folkevent.nu, der fokuserer på at gøre borgere til bidragsydere og kreative medskabere af det lokale arrangements- og kulturliv. Idégrundlaget hentes fra begrebet crowdfunding, hvor personer med idéer kan søge finansiering gennem en virtuel platform – og på den måde finde ressourcer og opbakning fra andre brugere til at få ført arrangementsidéen ud i livet. www.folkevent.nu er etableret i et samarbejde med boomerang.dk, der er Danmarks største site for crowdfunding. www.folkevent.nu har udvidet det klassiske crowdfundingkoncept og gør det muligt også at crowdfunde frivillige og kompetencer, så her kan du f.eks. ’søge’ efter chauffører og skribenter, grafikere – eller helt andre – der har lyst til at være en del af projektet i dets mange faser.
 
Målet med hjemmesiden er, fra bibliotekets side, at bakke op om det lokale kulturliv som en faciliterende faktor, en hånd-i-ryggen, på borgere med arrangementsinitiativer. Projektets ambition er at alle landets folkebiblioteker bliver en del af www.folkevent.nu og at bibliotekerne på landsplan bliver medudviklere af lokale kulturmiljø. www.folkevent.nu blev lanceret 4. november 2013 og lige nu markedsføres hjemmesiden lokalt med det formål at finde de lokale arrangementsildsjæle, der har lyst til at bringe platformen i spil ift. kommende arrangementer i de fire involverede byer. Her i Herning er vi i bred kontakt med det lokale kulturmiljø, med frivilligenheder, etablerede kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner samt undergrundssegmenterne indenfor ungekulturen.
 
Projektstart: juni 2012/ projektslut: juli 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning