Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

10. Ansøgning om tilskud til Teatermaraton 2014

Sagsnr.: 20.01.00-G01-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Ansøgning om tilskud til Teatermaraton 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Rasmus Sommer fremsender 17. december ansøgning om tilskud på 33.000 kr. til gennemførelse af teaterprojekt for unge.

Sagsfremstilling

Teatermaraton søges i 2014 afholdt uden for Kulturelt Samråd Hernings regi, og organiseringen er i stedet to projektledere, der som et led i deres uddannelse til 2017Agenter, planlægger, markedsfører, styrer og afvikler Teatermaraton 2014.

Teatermaraton 2014 afholdes denne gang både i Herning og Aarhus, mens denne ansøgning og økonomien i den udelukkende vedrører Herning.

 

Formålet med Teatermaraton 2014 er at give unge (13+) en unik kulturel oplevelse, der går ud på at præsentere scenekunst gennem 12 timer. Derudover er det et mål at skabe et kulturelt samarbejdsnetværk på tværs af kommuner og institutioner. Der søges endvidere tilknyttet en Ph.D. studerende, som netop har skrevet speciale om kultur/kunsts påvirkning af hjernen under ekstreme forhold.

Derudover er der en række samarbejdspartnere: Ungdomshuset Kontrast, Team Teatret, Teaterforeningen Splyf, Huset No7, Herning Kirke, Agent2017, Frontløberne Aarhus, Bora Bora, Promus og natteravnene.

 

Natten kommer til at indeholde 5 proffesionelle forestillinger, som udvælges af en ungegruppe i samarbejde med kunstneriske vejledere. Derudover afholdes to workshops, som skal formidle/reflektere over nattens forestillinger og oplevelser.

 

Projektlederne forventer, der kommer 80 unge, mens der er et max. deltagerantal på 125 personer.

Økonomi

Det totale udgiftsbudget er på ca. 124.000 kr., hvoraf de væsentligste udgifter er 47.500 kr. til indkøb af forestillinger, 26.500 kr. til projektledelse/tekniker og 12.000 kr. til fortæring/mad. Derudover er der udgifter til teknik, PR, telefon, transport og lokaleleje.

På indtægtssiden bidrager Kulturelt Samråd Herning med betaling af forestillinger (-refusion) 22.500 kr., Team Teatret med 20.000 kr. og Moderne Dans på Turné med 20.000 kr. Derudover bidrager Splyf og Huset No7 med mindre bidrag.

Kulturelt Samråd Herning har ud over ovenstående bevilliget 7.500 kr. i underskudsgaranti.

 

For at budgettet hænger sammen søges Herning Kommune om 33.000 kr. i tilskud.  

 

Udvalget har tidligere år bevilliget tilskud til Kulturelt Samråd Herning til afvikling af teatermaraton (40.000 kr. i 2012 og 25.000 kr. i 2013)

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges et tilskud på 25.000 kr. til afvikling af Teatermaraton 2014
at tilskuddet udbetales fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 1. januar resterer 599.145 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning


Bilag

  • ansøgning til HerningKommune
  • Budget Teatermaraton 2014 HERNING 171213