Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

4. Deltagelse i bestyrelsen i Biblioteks- og Kulturforeningen i region Midtjylland

Sagsnr.: 21.07.00-G01-2-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Deltagelse i bestyrelsen i Biblioteks- og Kulturforeningen i region Midtjylland

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Schaltz

Sagsresume

Den 27. januar 2014 er der valg til bestyrelsen i Biblioteks- og Kulturforeningen i region Midtjylland. Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer bedes drøfte om et medlem skal stille op til bestyrelsen, og i så fald udpege en kandidat.

Sagsfremstilling

Herning kommune er pt. repræsenteret i bestyrelsen for Biblioteks- og Kulturforeningen i region Midtjylland via et fagligt medlem (Mikael Graaberg; Herning Bibliotekerne) og et politisk medlem (Birgit Jonassen.)
 
Foreningen er en regional del af den landsdækkende Danmarks Biblioteksforening, som gennem dialog sikrer kulturpolitikere, bibliotekspersonale og øvrige medlemmer indflydelse på den fremtidige udvikling og lovgivning indenfor biblioteksvirksomhed og tilgrænsende områder. Foreningen er inspirator og talerør for bibliotekerne og andre interessenter og fungerer som debatforum for kultur- og biblioteksinteresserede og som formidler af faglig viden.
 
Ved førstkommende generalforsamling i foreningen den 27. januar 2014 kl. 17.00-21.30 i Medborgerhuset i Silkeborg, vil der være valg til bestyrelsen. På generalforsamlingen kan KFU og biblioteket opstille nye kandidater til bestyrelsen. Der skal vælges et politisk medlem (valggruppe A) og fagligt medlem (valggruppe B), og Bibliotekschef Pernille Schaltz stiller op som bestyrelsesmedlem i valggruppe B.
 
Valgperioden er 4 år.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget udpeger et medlem der ønsker at stille op til Biblioteks- og Kulturforeningens bestyrelse i region Midtjylland 2014-2018
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning