Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

2. Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2014

Sagsnr.: 00.22.04-G01-3-13 Sagsbehandler: Charlotte Sørensen  

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møder i 2014.

Sagsfremstilling

Med baggrund i tidsfrister for at få sager med på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden og deres tidsfrister i forbindelse med budgetopfølgninger, foreligger følgende forslag til afholdelse af møder i Kultur- og Fritidsudvalget i 2014.


Møderne foreslås afholdt på mandage og påbegyndes kl. 08.30  ligesom i tidligere år.

 

Januar
20.
Februar
24.
Marts
17.
April
22.
Maj
12.
Juni
16.
August
18.
September
22.
Oktober
20.
November
17.
December
15.

 

Studietur for Kultur- og Fritidsudvalget:

Der er forslag til studietur fra den 17. til den 21. juni 2014.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender mødedatoerne samt det foreslåede mødetidspunkt

 

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender datoerne for kommende studietur.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning


Bilag

  • KFU Kalender 2014