Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 20. januar 2014
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

9. Ansøgning om tilskud til udskiftning af lys i Herning Ridehal

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-10-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til udskiftning af lys i Herning Ridehal

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Rideklub v/ Jeper Ejlersen søger om tilskud til udskiftning af lys på rideanlæg.

Sagsfremstilling

Rideklubben ønsker at gennemføre en udskiftning af rideanlæggets lyskilder, herunder udskiftning af lys i ridehaller, stalde og på udendørsanlæg. Der er tale om en investering i LED lys med en garanteret levetid på 50.000 timer (+ 20 år ved rideklubbens nuværende forbrugsmønster).


Jf. indhentet tilbud udgør anslåede udgifter vedr. udskiftning af lys 138.000 kr. med en årlig energibesparelse på ca. 100.000 kr. til følge. Tilbuddet er givet under forudsætning af, at Herning Rideklub selv stiller en lift til rådighed.


Herning Rideklub har forhandlet sig frem til en favorabel rabat på investeringen på 44.000 kr. (indregnet i ovenstående) i form af sponsorat fra leverandøren.
Klubben har herudover skaffet finansiering på yderligere 35.000 kr.
Der søges om et tilskud på 100.000 kr.


Forvaltningen oplyser, at der jf. folkeoplysningslovens bestemmelser kun ydes tilskud til ridehal og rytterstue. Udskiftning af lys i ridehaller udgør ca. 122.000 kr. mod en årlig energibesparelsen på ca. 88.000 kr.


Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 246 medlemmer, heraf 184 under 25 år. Klubben modtager et årligt lokaletilskud på 741.000 kr. (2012).


En evt. udskiftning af lys i ridehaller vil medføre en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på 73% af 88.000 kr., dvs. anslået ca. 64.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 61.000 kr. svarende til 50% af de budgetterede udgifter ifm. udskiftning af lys i ridehaller mod en forventet årlig lokaletilskudsbesparelse på ca. 64.000 kr.

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning


Bilag

  • Seneste regnskab Herning Rideklub
  • Seneste regnskab Herning Ridehal