Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

152. Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

153. Aftenskolernes Samråd ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

154. Fællesudvalget for de blandede foreninger ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

155. Fordeling af budgetrammen for 2015 til folkeoplysende voksenundervisning

156. Flytning af skulpturrelief på Brændgårdvej 2

157. CHPEA anmoder om frigivelse af anlægsmidler

158. Frigivelse af bevilling vedr. renovering af tag på Sdr. Felding Hallen

159. Landsbycenter Vind søger om ekstra tilskud til ombygning/ renovering af Vind Klubhus

160. Kolorittens Lokalhistoriske Gruppe søger om tilskud til udgivelse af bog

161. Ansøgning om tilskud til multibane i Studsgård

162. Sunds FDF søger om tilskud til nyt tag

163. Kvindernes VM i Svæveflyvning 2015

164. Herning Musikskole søger om tilskud til dobbeltkoncert

165. Team Teatrets årsrapport 2013/2014

166. Team Teatret ønsker vedtægtsændring

167. Operaen i Midten - Årsregnskab 2013

168. Operaen i Midten - Vedtægtsændring

169. Autogalleriet Årsregbskab 2013

170. Fermatens budget for 2015

171. Evaluering af pilotprojektet "Sundere mad i haller"

172. Herning kommunes køb af del af Museumsgade 32

173. Team Danmark – Herning som eliteidrætskommune

174. Orientering til Kultur og Fritidsudvalget