Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

173. Team Danmark – Herning som eliteidrætskommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1201-11 Sagsbehandler: Morten Koppelhus  

Team Danmark – Herning som eliteidrætskommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
X
X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er genforhandlet ny 4 årlig samarbejdsaftale med Team Danmark vedr. Herning Kommune som eliteidrætskommune. Aftalen løber fra 2015 til 2018.
 
Formålet er at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Herning Kommune.
 
Aftalen indeholder bl.a. beskrivelse af fokus og indsatsområder inden for prioriterede sportsgrene, beskrivelse af værdisæt inde for talentudvikling på idrætsskoler og ungdomsuddannelser.
 
Aftalen forlægges til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2007 været eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark.
 
Samarbejdet har bl.a. betydet øget kvalitet i træningen i talentmiljøerne, etablering af Sønderager Skole som elite idrætsskole fra 7. til 10. klasse og mulighed for morgen træning på ungdomsuddannelserne.
 
Arbejdet er organiseret i Herning Elite med særskilt budget under Idrætsrådet.
 
Aftalen peger på at –
 

  • der skal sikres en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt i Herning Kommune.

  • der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteatleter.

  • der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteatleter, fysisk, personligt såvel som socialt.

  • der særligt skal varetages talentrekruttering og -udvikling.

  • der skal tilvejebringes uddannelsestilbud til talenter og eliteatleter.


Der er 8 prioriterede sportsgrene med i aftalen, her af er 3 nye,
 
Brydning, Cykling, Ishockey, Svømning, Fodbold (piger)
De nye er håndbold, badminton og skydning.
 
Forvaltningen bemærker, at der efter omorganiseringen af Herning Elite i 2013, tilgår der yderligere 250.000,- til foreningsarbejdet, inde for eksisterende budget.

Økonomi

Herning Kommune har i budgettet for 2015-2018 afsat kr. 2.442.000 årligt til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling i overensstemmelse med samarbejdsaftale med Team Danmark.
 
Herudover yder Team Danmark et årligt tilskud på kr. 50.000

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at aftalen godkendes.

 

at den samlede udgift på kr. 2.442.000 finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 375001, Herning som Team Danmark Elitekommune.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Herning Kommune