Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

164. Herning Musikskole søger om tilskud til dobbeltkoncert

Sagsnr.: 20.07.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Herning Musikskole søger om tilskud til dobbeltkoncert

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Musikskole fremsender 5. november ansøgning om tilskud til en dobbelkoncert med Sigurd Barrett og Herning Musikskoles bigband 31. januar 2015.

Sagsfremstilling

Herning Musikskoles Bigband "Night Train" optrådte i sommers sammen med Sigurd Barrett til Liv i Sdr. Anlæg.

Koncerten var en stor succes for publikum, såvel som for Sigurd Barrett og bigbandets medlemmer.

 

Nu har Herning Musikskole så taget initiativ til at der laves to koncerter 31. januar 2015. Begge koncerter er med Sigurd Barrett akkompagneret af Herning Musikskoles Bigband "Night Train". Koncerten om eftermiddagen er for børn, mens den om aftenen er for voksne. Begge koncerter afholdes på Fermaten.

 

Forvaltningen vurderer, at samproduktionen mellem professionelle og amatører vil være givende og udviklende - især for bigbandet, ligesom både det voksne publikum og børnene vil få en kvalitativ og underholdende oplevelse.  

 

Herning Musikskole har indgået aftale med Sigurd Barrett, som medvirker væsentlig billigere end normalt.

 

Det samlede budget for de to dobbeltkoncerter har udgifter for i alt 87.673 kr., mens der er kalkuleret med (billet)indtægter for i alt 59.500 kr., hvilket giver en manko på 28.173 kr.  

 

Herning Musikskole har opnået en underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd Herning på 15.000 kr.

 

Herning Musikskole ansøger om et tilskud på de manglende 13.173 kr. til dobbeltkoncerten 31. januar 2015.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilliges 10.000 kr. til Herning Musikskole til de to dobbeltkoncerter med Sigurd Barrett og "Night Train" på Fermaten 31. januar 2015.
 
at beløbet finansieres fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, SO15, konto 364-02-112-01, hvor der per 5. november resterer 103.334 kr.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Udvalget giver underskudsgaranti, parallelt med Kulturelt Samråd, på op til kr. 15.000.

Bilag

  • bigband&sigurd