Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

157. CHPEA anmoder om frigivelse af anlægsmidler

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-2-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

CHPEA anmoder om frigivelse af anlægsmidler

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen og Pia Colstrup

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum (CHPEA).

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelsen af CHPEA museet, der er planlagt til at åbne september 2015, ønskes gennemført en række vedligeholdelsesopgaver på den eksisterende museumsbygning fra hhv. 1976 (den runde sal) og 1993 (prismesalen), således hele museet kan leve op til standarden for et museum anno 2015.

 

Museet holder lukket fra den 12. januar 2015 – 1. marts 2015 med henblik på renoveringen. I samarbejde mellem museumsleder Lotte Korshøj, Kommunale Ejendomme samt C.F. Møllers tegnestue er der indhentet tilbud på opgaven, som beløber sig på 1.140.954 kr.

 

Der er indhentet tilbud på følgende:

[image]

Økonomi

Der er på investeringsoversigten på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat rådighedsbeløb til mindre renoveringsopgaver på CHPEA. Rådighedsbeløbet inkl. overførsler er på i alt 1.825.622 kr. hvoraf 60.000 kr. tidligere er frigivet.

Der er i alt forbrugt 617.797 kr. til rampe, fugning af pyramide og belysning; således at der på nuværende tidspunkt er et korrigeret restbudget på 1.207.825. kr., som søges anvendt i henhold til ovenstående samt øvrige fremtidige vedligeholdelseopgaver.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1.765.000 kr. til ventilationsanlæg og øvrige vedligeholdelsesopgaver på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052.

at anlægsudgiften på i alt 1.765.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.