Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

154. Fællesudvalget for de blandede foreninger ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 18.14.00-G01-3-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fællesudvalget for de blandede foreninger ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesudvalget for de blandede foreninger, repræsenteret ved Birger Villadsen ønsker at drøfte De Blandede Foreningers virke og deres berettigelse. 

Sagsfremstilling

Fællesudvalget for De Blandede Foreninger har fremsendt oplæg til drøftelse af følgende punkter:

 

  • Præsentation af Fællesudvalget for de Blandede Foreninger

  • Baggrund og status for fællesudvalgets virke

  • Fællesudvalgets bidrag til et mangfoldigt fritidsliv

  • Forskellighed og synlighed

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der på mødet tages en dialog med repræsentanterne fra Fællesudvalget for de blandede foreninger.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.