Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

153. Aftenskolernes Samråd ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 18.14.00-G01-2-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Aftenskolernes Samråd ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Aftenskolernes Samråd repræsenteret ved Willy Grøn, Kirsten Bjørn-Thygesen, Børge Jensen og Ulla Christensen ønsker at drøfte visioner for aftenskolerne samt evt. nedlæggelse af Samrådet.

Sagsfremstilling

Aftenskolernes Samråd har fremsendt oplæg til drøftelse af følgende punkter:

 

  1. Præsentation af aktiviteter

  2. Nedlæggelse af Samrådet med henblik på oprettelse af en folkeoplysningspolitik

  3. Aftenskolernes vision og mission

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der på mødet tages en dialog med repræsentanterne fra Aftenskolernes Samråd
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.
Punktet mht. evt. oprettelse af en folkeoplysnings politik genoptages på et senere møde.