Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

152. Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

Sagsnr.: 18.14.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd ønsker foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS), repræsenteret ved Simon Torp, Majbrit Plougmann og Tove Mortensen ønsker at drøfte fremtidige muligheder bl. a i forbindelse med den nye skolereform.

Sagsfremstilling

BUS har fremsendt oplæg til drøftelse af følgende punkter:

 

  1. Kort præsentation af idegrundlaget bag spejdere og FDF

  2. Spejdere og FDF har nogle særlige muligheder for at inkludere børn og unge, som kan have svært ved at passe ind i de mere konkurrenceprægede foreninger

  3. Samarbejde mellem de enkelte grupper og den lokale skole i forbindelse med den nye skolereform

  4. Hvordan kan det politiske udvalg/forvaltningen hjælpe

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der på mødet tages en dialog med repræsentanterne fra BUS
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.