Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

167. Operaen i Midten - Årsregnskab 2013

Sagsnr.: 20.01.02-S55-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Operaen i Midten - Årsregnskab 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Holstebro Kommune fremsender årsregnskab 2013 for Operaen i Midten til orientering.

Sagsfremstilling

Operaen i Midtens årsregnskab er godkendt af Holstebro Kommune på Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 6. oktober 2014. 

 

Den selvejende institution, Operaen i Midten, er et egnsteater, som er støttet af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer.  

 

Årsregnskabet for 2013 udviser et overskud på 373.973 kr. og egenkapitalen er herefter positiv med 554.230 kr. ved årets afslutning.

Overskuddet skyldes, jf. ledelsesberetningen, i væsentlig grad de stordriftsfordele, der er opnået ved at samarbejde med andre teatre i landet. Ledelsen havde for to år siden forudset, at det ville være nødvendigt at overføre midler til jubilæumsåret i 2014, hvor der opsættes større projekter.  

 

I 2013 har Operaen i Midten haft 188 forestillinger fordelt over fire hovedproduktioner, som har været opført i rundt i hele Danmark: ”Korall Koral”, ”Monsteropera”, ”HMS Pinafore” samt ”Billederne Synger”. Alle produktioner har været opført i Herning.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

 

Tilskud fra Herning Kommune til Operaen i Midten på 860.000 kr. i 2013 er korrekt medtaget i regnskabet.  

 

Årsregnskabet for 2013 er godkendt af Holstebro Kommune, som er tilsynsførende kommune for Operaen i Midten.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at årsregnskabet 2013 for Operaen i Midten tages til orientering.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Operaen i Midten årsregnskab 2013