Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

162. Sunds FDF søger om tilskud til nyt tag

Sagsnr.: 18.14.05-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Sunds FDF søger om tilskud til nyt tag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sunds FDF søger om tilskud på kr. 147.250,- til nyt tag på kredshuset i Sunds.

Sagen har tidligere været behandlet på KFU's møde den 17. februar, hvor der blev givet afslag af budgetmæssige årsager.

Du budgetterede udgifter er reduceret med kr. 115.000 i forhold til tidligere ansøgning.

Sagsfremstilling

Sunds FDF v/ formand Sheila Vestergaard søger om tilskud til nyt tag på kredshuset, som ligger på Kjærgårdsvej 45 i Sunds. Huset, som er på 350 m2 er opført i 1967 og udvidet i 1979 med en loftsetage på 200 m2. Siden er der foretaget en gennemgri- bende renovering af huset over en 3-årig periode fra 2005 - 2007. Hertil har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget henholdsvis kr. 100.000, kr. 100.000 og kr. 75.000 dvs. ialt kr. 275.000.

Husets opførelse og den efterfølgende renovering er udført af frivillig arbejdskraft.

 

Sunds FDF har ca. 200 medlemmer, hvoraf 140 er børn i alderen 6 - 15 år. Huset benyttes alle ugens hverdage samt adskillige weekender i løbet af året. Herudover lånes huset også ud til andre af byens organisationer.

 

Budget for udskiftning af taget:

 

Diverse materialeomkostn.
 
163.000
Stilladsleje
 
 18.000
Lossepladsgebyr og fragt af tagplader
 
 11.250
Uforudsigelige udgifter
 
 35.000
Arbejdsløn
 
247.000
Samlede udg. incl. moms.
 
474.250

Selvfinansiering:

 

Frivillig arbejdskraft
 
247.000
Lån fra Julsøfonden  -      
 
 80.000
Ialt
 
327.000

 

Der søges om et tilskud på kr. 147.250.

 

Ejendomme har foretaget en byggeteknisk vurdering og anbefaler en udskriftning af taget samt en renovering af skorstenen.

 

Sunds FDF modtager hvert år et lokaletilskud på ca. kr. 180.000 til kredshuset samt kr. 60.000 til drift af træskibet Lamprenen.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på op til halvdelen af den manglende finansiering på kr. 147.250,- dvs. kr. 73.625,-. Beløbet udbetales efter indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

 

at udgiften afholdes på kontoen for særligt lokaletilskud, kontonr. 374 00 203 06, hvor der pr. 1/11 2014 resterer kr. 373.000.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.