Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

163. Kvindernes VM i Svæveflyvning 2015

Sagsnr.: 18.20.04-G01-9-14 Sagsbehandler: Elo Christensen  

Kvindernes VM i Svæveflyvning 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
     X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Svæveflyver Union har søgt om og fået værtskabet for 8th FAI Women’s World Gliding Championships 2015 (WWGC2015). Mesterskaberne skal gennemføres på Arnborg Svæveflyvecenter. For at gennemføre mesterskaberne, ansøger Dansk Svæveflyver Union om kr. 100.000.

Sagsfremstilling

Dansk Svæveflyver Union (DSvU), skal i 2015 være vært for Kvindernes Verdensmesterskab i Svæveflyvning. Mesterskabet hører hjemme under FAI, som er det internationale forbund for flyvesport. Vi har tidligere gennemført VM i Rally- og Præcisionsflyvning 2004 på Skinderholm Flyveplads/Herning Flyveplads under samme internationale forbund.  

 

WWGC2015 skal gennemføres i perioden 1. – 13. august 2015 med flyvninger hver dag.  

 

Der deltager 50 kvindelige piloter til WWGC2015, og hver pilot har to hjælpere og familie med. Det giver omkring 250 gæster i 14 dage. Overnatning vil foregå i hyttebyen ved Arnborg Svæveflyvecenter og på hoteller i Herning.

Arnborg Svæveflyvecenter har et højt aktivitetsniveau omkring gennemførsel af mange forskellige aktiviteter og mesterskaber set henover kalenderåret. Der kommer dog løbende mesterskaber, som kræver bedre og udbyggede faciliteter, i forhold til det der kræves til normal brug. WWGC2015 er et af den slags mesterskaber.
 
Mesterskaberne kræver leje af stort telt til briefinger af piloter, officials og frivillige og som ramme for den internationale aften. Der skal opstilles supplerende bad- og toiletfaciliteter, og der skal etableres WI-FI i konkurrenceperioden.
 
Der er lavet aftale om en velkomstreception på Herning Rådhus for alle deltagere og officials. Udgifterne til denne bliver også afholdt af de ansøgte midler på kr. 100.000.
 
Forvaltningen vurderer, at det for Arnborg Svæveflyvecenter og Herning Kommune, er en god event, som endnu en gang tydeliggør, at Herning Kommune har de faciliteter, der kræves for at kunne være vært for internationale mesterskaber. Samtidig udbygger vi tilknytningen af Dansk Svæveflyver Union til området, og bevarer status som svæveflyvningens hjemsted i Danmark.
Kvindernes VM i Svæveflyvning 2015 – WWGC2015, vil være med til at udbygge og bevare den interesse, der i forvejen er for flyvesport i Herning Kommune. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at bevillingen på kr. 100.000 tiltrædes. Beløbet finansieres fra SO11, Idræt og Fritid, Fælles Formål, kontonr. 370 01 309 07 i 2015. Budgetbeløbet for Fælles Formål i 2015 er kr. 550.000.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.