Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

155. Fordeling af budgetrammen for 2015 til folkeoplysende voksenundervisning

Sagsnr.: 18.15.01-Ø40-1-14 Sagsbehandler: Aase Andersen  

Fordeling af budgetrammen for 2015 til folkeoplysende voksenundervisning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
    x
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til fordeling af beløbsrammen for 2015 til folkeoplysende voksenundervisning.

Sagsfremstilling

I henhold til § 2 i Folkeoplysningsloven har byrådet afsat en beløbsramme som støtte til folkeoplysende virksomhed.
Beløbsrammen er for 2015 på kr. 4.165.000, hvoraf kr. 550.000 er reserveret til pensionisttilskud og kr. 100.000 til studenterrabat. Studenterrabatten fordeles efter de samme kriterier som pensionisttilskud dvs. kr. 7. pr. time.
 
Herudover er der afsat kr. 486.000 i tilskud til lokaleudgifter.
 
Bestyrelsen for Samrådet for Aftenskolerne har med støtte fra forvaltningen udarbejdet et forslag til fordeling af budgetrammen for 2015.
Bestyrelsen har gennemgået vedlagte oversigt, der viser udviklingen den seneste 3-årige periode. Alle ansøgninger er behandlet individuelt og bestyrelsen har valgt at foreslå følgende kriterier for tilskud:
 
Tilskud på grundlag af gennemsnitsberegning af de seneste 3 års faktiske løntimer.
 
Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:
 
AOF
FOF
Herning Aftenskole
Herning Husflid
Bytoftens Oplysningskreds
LOF
Haderup Koret
FOF-Holstebro
Skibbild-Nøvling Oplysningsforbund
Vildbjerg Gospelkor
Hedens Husflid
 
Tilskud på grundlag af faktiske udgifter:
 
Der er foretaget en gennemgang af aftenskolernes reelle lønudgifter i forbindelse med undervisningen, det tilskud der tidligere er udbetalt samt det beløb, der evt. ikke er forbrugt i forhold til bevillingen.
Det drejer sig om aftenskoler, der kun tilbyder foredrag. Disse aftenskolers tilskud er beregnet på grundlag af aftenskolernes faktiske lønudgifter.
 
Følgende aftenskoler har fået tilskud på ovennævnte grundlag:
 
Folkevirke
Foreningen Norden
Herning Kirkehøjskole
Aulum Højskoleforening
Hedens Landboforening
Vinding Foredragsforening
 
Nedenstående oversigt viser arbejdsgruppens forslag til fordeling.
 

[image]

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at udvalget godkender bestyrelsens forslag til fordeling af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.