Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

161. Ansøgning om tilskud til multibane i Studsgård

Sagsnr.: 04.00.00-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Ansøgning om tilskud til multibane i Studsgård

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Studsgård GIF v/ Torben Halkjær søger om tilskud til etablering af multibane i Studsgård.

Sagsfremstilling

Studsgård Gymnastik og Idrætsforening tegner jf. seneste indberetning 254 medlemmer, heraf 181 under 25 år.

 

Idrætsforeningen har gennem længere tid haft et stort ønske om etablering af en multibane i nærområdet i tilknytning til Studsgård minihal, skole og daginstitution.
 
Multibanen vil give gode udfoldelsesmuligheder hele året og være et godt supplement til minhallen, hvor banen placeres i umiddelbart tilknytning til skole og daginstitution, som kan gøre brug af banen i dagtimerne, hvor foreningslivet fortrinsvis har aktivitet i eftermiddags- og aftentimerne.
 
Derudover vil banen stå til rådighed for hele lokalområdet og være åben for alle.
 
Banen (15 x 28 m2) etableres i vedligeholdelsesfrie materialer med plastik underlag med huller, som gør at vand hurtigt forsvinder fra banen. Det faste underlag er velegnet til alle former for boldspil og leg.

 

I tilknytning til banen bygges en mindre hytte, som kan bruges til socialt samvær, undervisning og spisested mv.  

Økonomi

Budgetterede udgifter ifm. anlæg af en Ikadan multibane udgør anslået 408.000 kr. ex. moms.  

 

Studsgård GIF's forslag til finanseringsplan:
 

Lokale og Anlægsfonden
 
100.000 kr.
Herning Kommune
 
165.000 kr.
Øvrige fonde/ værdi af eget arbejde
 
143.000 kr.
I alt
 
408.000 kr.


Forvaltningen oplyser, at der er bevilget tilskud på 75.000 kr. til multibaner i Vind og Haderup. Derudover er der bevilget et tilskud på 63.500 kr. til multibane i Ørnhøj.

Studsgård GIF's formueforhold jf. seneste regnskab:

  • Årets resultat: 11.049 kr.

  • Egenkapital: 947.585 kr. heraf bankindestående og kontantbeholdning på i alt 288.944 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 75.000 kr. økonomisk sammenlignende med øvrige multibanetilskud

 

at tilskuddet bevilges under forudsætning af godkendt byggetilladelse

 

at udgiften afholdes under SO 11, Idræt og Fritid, konto 374-00-203-06, Særligt lokaletilskud.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.