Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

168. Operaen i Midten - Vedtægtsændring

Sagsnr.: 20.01.02-P24-1-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Operaen i Midten - Vedtægtsændring

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Operaen i Midten anmoder tilskudskommunerne - Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer om at godkende fremsendt forslag til vedtægtsændring.

Sagsfremstilling

Egnsteatret Operaen i Midten, som er støttet af de fire kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer samt af Staten, blev i foråret 2014 evalueret af Kulturstyrelsen.

 

På baggrund af evalueringen anbefaler Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst under Statens Kunstfond, at der foretages en vedtægtsændring for Operaen i Midten, således at "de lokalpolitiske udpegninger sker fra egne rækker, kulturudvalg eller byrådets midte, og at ændringer i forbindelse med byrådsvalg ligeledes medfører ændringer i operaens bestyrelsessammensætning".

 

Operaen i Midtens bestyrelse har derfor udarbejdet et forslag til ændring af vedtægtens § 3 fra:

"4 medlemmer udpeges af Landsdelscenter Midt vest kommunerne, således at der udpeges et medlem fra hver kommune".

 

til

 

"4 medlemmer udpeges af henholdsvis Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner af og blandt medlemmer i den enkelte kommunes kulturudvalg."

 

Ændringer herudover er udelukkende af teknisk karakter og er alle konsekvens af teatrets navneændring i 2008 fra Musikdramatisk Teater til Operaen i Midten.

 

Den foreslåede vedtægtsændring vil få virkning fra konstitueringen i forbindelse med førstkommende kommunalvalg.

 

Supplerende oplysninger

Evalueringer af egnsteatre skal medvirke til at sikre, at den statslige refusion af kommunernes udgifter til egnsteatret anvendes til teatre, hvis faglige og kunstneriske niveau lever op til det generelle niveau for egnsteatre.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vurderer på baggrund af evalueringsrapporten for Operaen i Midten, at teatrets faglige og kunstneriske niveau ligger indenfor, hvad der generelt forventes af et refusionsberettiget egnsteater i Danmark.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at vedtægtsændringerne for Operaen i Midten godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • vedtægtsændringer OiM 2014