Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

160. Kolorittens Lokalhistoriske Gruppe søger om tilskud til udgivelse af bog

Sagsnr.: 20.00.00-Ø40-3-14 Sagsbehandler: Tilde Mønsted Kristensen  

Kolorittens Lokalhistoriske Gruppe søger om tilskud til udgivelse af bog

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kolorittens Lokalhistoriske Gruppe søger om tilskud til udgivelse af bog omhandlende "Det forsvundne Herning".

Sagsfremstilling

Igennem forskning af arkivalier og fotos fra Lokalhistorisk Arkiv har Kolorittens Lokalhistoriske Gruppe indsamlet materiale til en bog omhandlende "Det forsvundne Herning" - Jernbanegade, Smedegade, Sølvgade samt den vestlige del af Grønnegade, hvis historie er ført så langt tilbage, som der har været mulighed for. Historien er samtidig fulgt op med en nutidig beskrivelse af de virksomheder, som i dag findes det pågældende sted.

Bogen udgives den 25. november 2014.

 

 

Gruppen har tidligere udgivet bøger om Hernings historie, bl.a. om Søndergade i 2004, Fonnesbechsgade i 2006, Dalgasgade i 2010 samt Mindegade, Bryggergade og Jyllandsgade i 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere ydet et tilskud på 3.000 kr til udgivelse af gruppens bøger.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 3.000 kr. fra Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der
resterer 103.334 kr.

 

at tilskuddet ydes under forudsætning af, at udgivelsen realiseres.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Ansøgning fra Kolorittens Lokalhistoriske Gruppe