Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

159. Landsbycenter Vind søger om ekstra tilskud til ombygning/ renovering af Vind Klubhus

Sagsnr.: 18.15.15-Ø40-4-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Landsbycenter Vind søger om ekstra tilskud til ombygning/ renovering af Vind Klubhus

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Landsbycenter Vind fik. jf. Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 24. juni 2013, pkt. nr. 90, bevilget 125.000 kr. svarende til 50% af budgetterede udgifter til ombygning/ renovering af Vind Klubhus.

Grundet ekstraordinære udgifter til at imødegå mere brugervenlige løsninger i forbindelse med gennemførelsen af ombygning/ renoveringsprojektet søges der om et særligt lokaletilskud på 45.000 kr. svarende til 50% af merudgiften.

Projektet incl. anførte forbedringer/ merudgift er gennemført.

Sagsfremstilling

Landbycenter Vind har på baggrund af udvalgets bevilling i juni 2013 igangsat og gennemført klubhusrenoveringen.

 

Undervejs er der stødt udfordringer til, som har betydet, at budgettet er blevet overskredet. Bl.a. har det været nødvendigt at udskifte gamle celledøre og imødekomme flere ønsker om bedre lysindfald i opholdsrum og integreret anretter køkken mm.

 

Merudgift som følge af ovenstående udgør 90.375 kr. Landsbycenter Vind oplyser, at de selv kan bidrage med 10.000 kr. som værdi af eget arbejde samt 35.375 kr. via overskud fra Vind Landsbyfestuge i 2013 og 2014. Herning Kommune søges om et tilskud på 45.000 kr. svarende til 50% af anførte merudgift.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen da merudgifterne er tilkøb efter eget ønske og vurderes ikke nødvendige for gennemførsel af projektet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • seneste regnskab