Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: Herning Biblitekerne, Østergade 8, Herning. Møderum A

Dagsordenpunkter

156. Flytning af skulpturrelief på Brændgårdvej 2

Sagsnr.: 20.04.02-S00-1-14 Sagsbehandler: Rasmus Mølgaard Cassøe  

Flytning af skulpturrelief på Brændgårdvej 2

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

På bygningen, Brøndgårdvej 2,  er der monteret et skulpturrelief af Børge Jørgensen som tilhører Herning Kommune, og som derfor nedtages fra bygningen.
 
Herning Bibliotekerne ønsker at anvende i alt 248.000 kr. af det afsatte beløb til tomgangsdrift og nedtagning/flytning af skulpturrelief. Det resterende budgetbeløb på 119.000 kr. tilfalde de likvide midler.

Sagsfremstilling

Herning Bibliotekerne overdrager d. 1. oktober 2014 Ejendommen, Brændgårdvej 2, til de nye lejere Midtjyllands Kristne Friskole. Dermed har Herning Bibliotekerne afholdt én måneds tomgangsdrift siden åbningen af det nye hovedbibliotek i Østergade 8 d. 29. august 2014. Udgifterne til tomgangsdrift kan dermed opgøres til 100.000 kr.


Den 23. juni 2014 afsatte Herning Byråd 367.000 kr. til afholdelse af udgifter til tomgangsdrift.
 
Ud af restbeløbet ønsker Herning Bibliotekerne at anvende i alt 38.000 kr. til optegning, nedtagning, opbevaring og senere opsætning af skulpturen. Derudover ønsker Herning Bibliotekerne at reservere 110.000 til en eventuel renovering af den mur som kunstværket i givet fald skal monteres på. Der er endnu ikke fundet en ny placering til skulpturen, men den opbevares uden omkostninger hos Drift.
 
Såfremt der ikke er behov for renovering af muren hvorpå skulpturen skal monteres, vil det reserverede beløb på 110.000 kr. tilfalde de likvide midler.
 
De samlede udgifter til tomgangsdrift på Brændgårdvej 2 samt optegning, nedtagning og opsætning, inkl. evt. renovering af betonmur udgør dermed 248.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der anvendes 100.000 kr. af de afsatte midler på Serviceområde 14, Biblioteker, stednr. 350001 til tomgangsdrift på Brændgårdvej 2 i 2014,

 

at der anvendes 38.000 kr. af de afsatte midler på Serviceområde 14, Biblioteker, stednr. 350001 til optegning, nedtagning og senere opsætning af Børge Jørgensens skulpturrelief i 2014,

 

at der på Serviceområde 14 Biblioteker, stednr. 350001 reserveres 110.000 kr. til eventuel renovering af betonmur, hvorpå Børge Jørgensens skulpturrelief senere monteres. Såfremt renovering ikke er påkrævet eller bliver billigere tilfalder det resterende budgetbeløb, på det tidspunkt, de likvide midler,

 

at resterende budget på 119.000 kr. i 2014 på Serviceområde 14, Biblioteker, stednr. 350001 tilfalder de likvide midler.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.