Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Mødedato: 14. december 2020
Mødested: A1.158 Broen

Dagsordenpunkter

158. Opsamling visionsproces rideklubber

159. Orientering om status vedr. covid-19

160. Evaluering af Herning Bibliotekernes handleplan 2020 vedr. FN’s Verdensmål samt godkendelse af handleplan 2021

161. Indgåelse af Kulturaftale 2021 - 2024

162. Bevilling af medfinansiering til lokale kulturaftaleprojekter

163. Kontrast ansøger om tilskud til honorarstøtte i 2021

164. Aktivitetshuset Stakroge - ansøgning om tilskud til renovering af varmesystem

165. Herning Autoklub søger om tilskud til nyt lejemål

166. Fermaten - Budget 2021

167. Ensemble MidtVest - Budget 2021

168. Herning Faldskærmsklub søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

169. Sdr. Felding Jagtforening søger om godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune

170. Medlemskab af IFFD

171. VSF Q-Elite talentsatsning

172. Bloktilskud 2021

173. Orientering til Kultur-og Fritidsudvalget